Ekspedert

Jektebruk i Ofoten

December 9, 2020

I tre hundre år var jektefarten fra Nordlandene til Bergen, vår og høst, Norges økonomiske livline. Enorme verdier i pelsverk, tauverk, tran, tørrfisk og annet ble seilt sørover for videresalg og eksport. På tilbaketuren var jektene fylt med mel og korn, tøyvarer, metaller, redskap, sukker, salt, kaffe og tobakk. Og masse inntrykk fra den store verden utenfor egen fjord. Langs kysten av Nord-Norge var det få 18-åringer som ikke kjente leia og hadde vært i Bergen en eller flere ganger. Også i Ofoten var jektene en viktig geskjeft. Martin Indregard forteller om da Virek og Liland på 1700-tallet lå i kappestrid om hvem som kunne ha jektebruk og hva det å ha ei jekt betydde for et lite sted i Ofoten. Programleder: Trond Blomlie. 

Play this podcast on Podbean App