Ekspedert

Fagernes gård

February 5, 2020

Sommeren 1812 er Ofoten preget av krig, elendighet, tyfusepidemi og konkurser. Da ankommer den unge trønderen Statius Mosling og kona Elisabeth til Fagernes. Det skal vise seg å bli et vendepunkt for velferd og trivsel i indre Ofoten. Martin Indregard har skrevet og holdt foredrag om Moslingfamiliens betydning for Narvik. I denne episoden av Ekspedert guider Martin oss på en tidsreise til 1800-tallets Fagernes. I studio: Trond Blomlie og Martin Indregard.